Buskerud

Drammen Rørservice AS
Teglverksveien 71
3057 SOLBERGELVA
Tlf: 32 89 77 55

Rørservice Nesbyen AS
Nesmoen 36
3540 NESBYEN
Tlf: 900 39 843

Flis & Interiør AS
Kjennergrinda 2
3420 LIERSKOGEN
Tlf: 32 84 99 80

Badena Butikkdrift AS
Strandveien 7
3050 Mjøndalen
Tlf: 32 87 11 90

Venåsen Rørservice AS

Hønegata87
3514 Hønefoss
Tlf: 32 12 66 64

Hønefoss Rørleggerbedrift AS
Norderhovsgt. 21
3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 22 64

Kongsberg Flis & Interiør AS
Skrubbmoen 2
3618 SKOLLENBORG
Tlf: 32 76 46 30

Hagelsten VVS AS
Åsaveien 87
3531 KROKKLEIVA
Tlf: 32 15 90 07

Konnerud Rør AS

Bernåsbakken 36
3032 DRAMMEN
Tlf: 32 88 90 90

 

Venåsen Rørservice AS – avd. Vikersund
Vikersundgt. 36
3370 VIKERSUND
Tlf: 32 78 31 90